Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Oferty pracy ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU ...

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GŁUBCZYCACH – UMOWA NA ZASTĘPSTWO (K-1102-6/17)

Dodano: 2017-04-21 10:24:19             Zmodyfikowano: 2017-04-25 09:16:06
Rejestr zmian
K-1102-6/17
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
  1. Jamuła Renata
  2. Nawara – Tromsa Anna
  3. Pelc Marcelina
 
Drugi etap konkursu  odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r  ., o godzinie 9:00, w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 1, gabinet nr 210.
 
Niniejszy etap polegać będzie na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydata. W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie test składający się z 20 pytań ze znajomości poniżej wymienionych aktów prawnych.
 
Trzeci etap konkursu  (rozmowa kwalifikacyjna) również odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r  ., w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach, po zakończeniu drugiego etapu.
 
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
§     ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz.1241, j.t. ze zm.);
§     rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485);
§     ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.);
§     rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
§     zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
 
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.


 
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.