Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/16
Dodano: 2016-09-30 09:18:53             Zmodyfikowano: 2016-09-30 09:18:53
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 468/16
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 28 września 2016 roku w sprawie I Ns 468/16, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Dańczuk, zmarłym dnia 20 maja 2007 roku w Głubczycach, mającym miejsce ostatniego zwykłego pobytu w Głubczycach przy ul.  Stawowej 8/5.
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzyciel mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 84/15
Dodano: 2016-09-30 09:23:43             Zmodyfikowano: 2016-09-30 09:23:43
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 84/15   
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 510 § 2 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Zdzisława Dziubyna zam. Suwałki ul. Północna 26A/19
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Głubczycach  
uczestnika postępowania Adama Dziubyna  nieznanego z miejsca pobytu
ostatnio zamieszkałego w Suwałkach
 
w sprawie z wniosku  GPM VINDEXUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 
z udziałem Elżbiety Aftarczuk, Małgorzaty Aftarczuk, Piotra Aftarczuk, Adama Awtarczuk, Agnieszki Awtarczuk, Anny Awtarczuk, Teresy Awtarczuk, Janiny Cebula Adama Dziubyna, Cypriana Dziubyna, Krystiana Dziubyna, Marty Dziubyna, Zdzisława Dziubyna, Adama Jachim, Agnieszki Jachim, Andrzeja Jachim, Emilii Jachim, Ewy Jachim, Janusza Jachim, Mateusza Jachim, Mirosława Jachim, Pawła Jachim, Piotra Jachim, Rafała Jachim, Wojciecha Jachim, Marii Krupa, Aleksandry Łucewicz, Darii Łucewicz, Dawida Łucewicz, Eugenii Łucewicz, Wiesława Łucewicz, Pauli Szoch
o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jachim.
Wniosek oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania .
więcej

Kasa Sądu nieczynna w dniach 24.08-16.09.2016r.
Dodano: 2016-08-24 08:40:58             Zmodyfikowano: 2016-08-24 08:40:58
Rejestr zmian
Kasa Sądu nieczynna w dniach 24.08-16.09.2016r.
więcej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
Dodano: 2016-08-08 14:02:40             Zmodyfikowano: 2016-08-09 09:23:33
Rejestr zmian
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
Dodano: 2016-07-28 08:31:41             Zmodyfikowano: 2016-07-28 08:31:41
Rejestr zmian
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
więcej

Aktualizacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
Dodano: 2016-07-26 12:32:36             Zmodyfikowano: 2016-07-26 12:32:36
Rejestr zmian
Aktualizacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.