Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert w sprawie konkursu na umowę zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Głubczycach

Dodano: 2017-12-11 15:22:57             Zmodyfikowano: 2017-12-11 15:22:57
Rejestr zmian
K-1102-22/17.
 
 
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU SKLADANIA OFERT
W SPRAWIE KONKURSU NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO
W SĄDZIE REJONOWYM W GŁUBCZYCACH
 
 
 
 
Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu przedłuża możliwość składania ofert w sprawie konkursu na umowę zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Głubczycach do dnia 5 stycznia 2018 r.,  (data wpływu oferty do sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane).