Ogłoszenie w sprawie I Ns 291/17

Dodano: 2017-11-24 14:40:54             Zmodyfikowano: 2017-11-24 14:40:54
Rejestr zmian
„ Referendarz sądowy w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Głubczycach w dniu 21 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 291/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłej w dniu 19 listopada 2016 r. Marii Piwek nr PESEL 57050812321 ostatnio zamieszkałej w Wódce nr 16.”
 
 
Pouczenie:
Osoba, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, ma możliwość uczestniczenia w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszania przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza,