29 grudnia 2017 r. Kasa Sądu Rejonowego w Głubczycach będzie nieczynna

Dodano: 2017-12-18 13:48:42             Zmodyfikowano: 2017-12-18 13:48:42
Rejestr zmian
Informacja
Informujemy, iż  w dniu 29 grudnia 2017 r.  Kasa Sądu Rejonowego w Głubczycach będzie nieczynna.
Wpłaty mogą myć dokonane w każdej placówce banku lub placówce pocztowej:
Wpłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole              43 1010 0055 1023 0050 7700 0000
Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora oraz wpis do Rejestru Spadkowego   należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole              43 1010 1401 0013 8413 9120 0000
Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (świadczenia, nawiązki)  należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK O/ Opole                 74 1130 1219 0026 3111 1920 0005
Wpłaty poręczenia majątkowego, kaucje, gwarancje, wadia należy wpłacać na rachunek sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Opole
L.p.
Waluta
Numer NRB
1
PLN
17 1130 1017 0021 1002 5190 0004
2
USD
87 1130 1017 0021 1002 5190 0005
3
EUR
71 1130 1017 0021 1002 5190 0002
4
CHF
98 1130 1017 0021 1002 5190 0001
5
GBP
44 1130 1017 0021 1002 5190 0003
 
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, przedmiot opłaty
 
PONADTO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://oplaty.ms.gov.pl