Pomoc ofiarom przestępstw

Dodano: 2015-12-01 13:58:11             Zmodyfikowano: 2018-08-08 10:28:58
Rejestr zmian
Musisz uaktualnić flash player"a.
 
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2018 r.
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.
Podmioty realizujące programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018
 
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb-2016