Lista sędziów, referendarzy i asesorów

Dodano: 2012-07-26 12:37:32             Zmodyfikowano: 2018-05-25 10:48:03
Rejestr zmian
Lista sędziów Sądu Rejonowego w Głubczycach:
1.      SSR Chruszczewski Krzysztof – I Wydział Cywilny
2.      SSR Dusanowska Daria – I Wydział Cywilny / III Wydział Rodzinny i Nieletnich
3.      SSR Piątek – Polanowska Agnieszka – II Wydział Karny
4.      SSR Wylęgała Bartłomiej – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
5.      SSR Zwolińska Bernadeta - II Wydział Karny
 
Lista asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Głubczycach:
1.       Asesor Sądowy Kornek Kubis Żaneta – I  Wydział Cywilny
2.       Asesor Sądowy Nowecki Kamil – I Wydział Cywilny
 
Lista referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Głubczycach:
1.       Starszy Referendarz Sądowy Chruszczewska Beata – IV Wydział Ksiąg Wieczystych
2.       Referendarz Sądowy Dzikowski Jan – I Wydział Cywilny
 
Zakresy czynnosci sędziów i referendarzy od dnia 18 lutego 2016 roku
Zakresy czynnosci sędziów i referendarzy od dnia 1 stycznia 2017 roku
Zakresy czynnosci sędziów i referendarzy od dnia 1 stycznia 2018 roku
Zakresy czynnosci sędziów i referendarzy od dnia 1 maja 2018 roku