Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Wydziały III Wydział Rodzinny i Nieletnich ...

III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Głubczycach

Dodano: 2008-04-02 12:46:53             Zmodyfikowano: 2015-06-29 11:52:49
Rejestr zmian
Przewodniczący Wydziału - SSR Bartłomiej Wylęgała
 
Kierownik Sekretariatu - Irena Kępa
 tel. 77 47 10 654
 
Sekretariat wydziału - tel. 77 47 10 614, fax 77 47 10 620
 
Sekretariat wydziału znajduje się na II piętrze w pokoju 304.
 
Właściwość rzeczowa:
 1. sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych)
 2. sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu lub dowodu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka)
 3. sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów)
 4. sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa)
 5. sprawy o przysposobienie, o wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej
 6. sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa)
 7. sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego, kuratora)
 8. sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację)
 9. sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej)
 10. sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, o ustanie obowiązku leczenia odwykowego)
 11. sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację)
Podstawa prawna:
 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z 25 lutego 1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
 2. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – ustawa z 26 października 1982 roku (Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178)
 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ustawa z 26 października 1982 roku (Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473)
 4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – ustawa z 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawa z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)
 6. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.)
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.