Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Wydziały II Wydział Karny w Głubczycach

II Wydział Karny w Głubczycach

Dodano: 2008-04-02 12:47:17             Zmodyfikowano: 2016-02-26 14:40:51
Rejestr zmian
Przewodniczący Wydziału - SSR Bernadeta Zwolińska
 
Kierownik Sekretariatu - Beata Domino,
 tel. 77 47 10 625
 
Sekretariat wydziału - tel. 77 47 10 619, fax. 77 47 10 662 
Sekretariat wydziału znajduje się na II piętrze w pokoju 310.
 
Właściwość rzeczowa:
W Wydziale rozpoznawane są:
1) sprawy z zakresu prawa karnego,
2) sprawy o wykroczenia,
3) sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
4) sprawy o wydanie wyroku łącznego,
5) sprawy w trybie art.55 § 1kpk,
6) sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
7) przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
8) sprawy prowadzone na podstawie wniosku złożonego przez prokuratora w oparciu o art. 324 § 1 kpk,
9) wnioski prokuratora o zastosowanie, oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania,
10) wnioski o wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, oraz o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
11) wnioski o przesłuchanie świadków w ramach pomocy sądowej,
12) zażalenia na zatrzymanie,;br: 13) zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego,
14) zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych
15) przesłuchanie na żądanie strony, prokuratora, lub innego organu prowadzącego postępowania świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa nie możności przesłuchania go na rozprawie (art. 316§3 kpk),
16) wnioski prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art.185a i art.185b kpk,
17) wnioski o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, służbowej,
18) zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy,
19) zażalenia na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy w trybie art.236 kpk,
20) wnioski o zatarcie skazania,
21) wnioski o skrócenie wykonania środka karnego,
22) wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej,
23) wnioski o odroczenie wykonania kary,
24) prośby o ułaskawienie,
25) wnioski o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty kary grzywny, lub kosztów sądowych,
26) wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, które uprzednio wykonanie odroczono,
Do zadań Wydziału II Karnego ponadto należy: wykonywanie orzeczeń a także prowadzenie egzekucji należności sądowych we wszystkich sprawach zakończonych w Wydziale.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.