Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Pomoc prawna Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Dodano: 2017-06-08 11:04:54             Zmodyfikowano: 2017-06-08 11:05:43
Rejestr zmian
1. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 z późń. zm).
Szczegóły na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw powiatowych.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji
 • zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna:
  • Jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
  • Obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
            Wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w poszczególnych powiatach:


   1. Studencka Poradnia „Bona fides”
    ul. Katowicka 87a 45-060 Opole s. 1.4
    tel. 794638239
    e-mail:
    www.poradyprawne.uni.opole.pl
    W KAŻDY WTOREK godz. 17.30-19.30 (poza okresem wakacyjnym)
   1. Uniwersytecka Studencka  Poradnia Prawna „Klinika Prawa”
    ul. Katowicka 87a 45-060 Opole, p. 1.5
    tel. 77 452 75 60 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 (poza okresem wakacyjnym)
    e-mail:
    www.klinikaprawa.uni.opole.pl
   2. Poradnia prowadzona przez Koło Naukowe „Młodych Prawników"Punkt Informacyjny” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,
    Opole, ul. Piastowska 18, w każdą środę od 17:00 do 19:00.
   3. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
    Opole, ul. Oleska 121, Pawilon C
    Porady prawne w siedzibie OIP Opole udzielane są w pokojach nr 1 oraz 2 na parterze
    Porady są udzielane również telefonicznie, pod numerem 77 54 58 000  (801 002 022 dla telefonów stacjonarnych koszt 0,36 PLN/min) w następujących godzinach: 
      - w poniedziałki od 10:00 do 17:30
      - we wtorki, środy oraz piątki od 10:00 do 15:00
      - w czwartki od 10:00 do 17:00
      Przerwa w godzinach 15:00 do 15:30
    Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego udzielane są w pokoju nr 27 w poniedziałki w godz. 9:00 do 13:00 oraz pod numerem telefonu 77 47 00 921.
    Porady techniczne udzielane są w każdy wtorek pod numerem 77 470 09 00  w godz. 8:00 do 15:00
   4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej
    45–052 Opole
    ul. Małopolska 20a
    tel.(077) 455 63 90-91
    dyżur interwencyjny (077) 455 63 92
    e-mail:
    Strona: www.oik.opole.republika.pl
   5. Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Urszula Leśkiewicz
    Siedziba biura: ul. Żeromskiego 3 w Opolu, II piętro, pok. 201 (w budynku działa winda)
    nr tel. 77 54 11 444 oraz 77 44 35 770, e-mail:
    Udzielanie porad: Poniedziałek, Środa, Piątek  od 8:00 do 15:00.
    Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się w siedzibie Biura  po wcześniejszym umówieniu w następujące dni i godziny:
    Poniedziałek, Środa :  8.00 - 15.30
    Piątek: 8:00 - 14:00
    Czwartek: 15.00 - 17.00   - Dyżur w Punkcie Informacyjnym przy ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu z udziałem studentów prawa UO.
   l.p.
   POWIAT
   PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
   ADRES, GODZINY PRZYJMOWANIA
    
   1
   Opole miasto
   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole: 
   w poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00,
   we wtorek w godz. od 11.00 do 15.00,
   środę w godz. od 11.00 do 15.00,
   w czwartek w godz. od 12.00 do 16.00,
   w piątek w godz. od 10.00 do 14.00;
   (www. punkcie przyjmuje radca prawny)
    
   Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50: 
   w poniedziałek, wtorek i środę w godz. od 11:00 do 15.00,
   w czwartek w godz. od 12.00 do 16.00,
   w piątek w godz. od 11.00 do 15.00;
   (www. punkcie przyjmuje adwokat)
   Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu, 
   Majora Hubala 4:
       od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00,
   (ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu, ul. Dubois 18/3)

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”): 
   w poniedziałek w godz. od 15.00 do 19.00,
   we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30,
   w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
   w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
   w piątek w godz. od 7:30 do 11:30
   (ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu, ul. Dubois 18/3)  
   Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu, Alojzego Dambonia 3:
       od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00.
   (ww. punkt obsługuje Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie 04-474 ul. Amałowicza – Tatara 7)
    
   2
   Opole powiat opolski
   Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn obsługuje następujące punkty:
    
   DĄBROWA
   Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56 pok. Nr 110, tel. 77 46 41 010 wew. 210 Poniedziałek 11.00 – 15.00
    
   NIEMODLIN
   Zespół Szkół, ul. Opolska 34 pok. Nr 16, tel. 697 685 812
   Wtorek 14.00 – 18.00 Środa 14.00 – 18.00
    
    KOMPRACHCICE
   Urząd Gminy, ul. Ks. B. Bilińskiego 2 pok. Nr 5, tel. 77 46 47 305
   Czwartek 12.00 – 16.00
    
   TUŁOWICE
   Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 pok. Nr 21, tel. 77 46 00 143 wew. 28
   Piątek 9.00 – 13.00
    
   POPIELÓW
   Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34 pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193
   Poniedziałek 10.00 – 14.00
    
   DOBRZEŃ WIELKI
   Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44 pok. Nr 4, tel. 77 46 95 483 wew. 213
   Wtorek 9.00 – 13.00
   Piątek 9.00 – 13.00
    
   TURAWA
   Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C pok. Nr 27, tel.77 42 12 012 wew. 122
   Środa 8.00 – 12.00
    
   ŁUBNIANY
   Urząd Gminy, ul. Opolska 104 pok. Nr 7, tel. 77 42 70 589 Czwartek 11.00 – 15.00
    
    
   Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo ul. Duboisa 18/3 45-070 Opole obsługuje następujące punkty:
    
   OZIMEK
   Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4 pok. Nr 7, tel. 77 46 51 139 Poniedziałek 9.00 – 14.00 Środa 9.00 – 14.00
    
   DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice)
   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Wiejska 53, tel. 697 686 155
   Wtorek 14.00 – 19.00
    
   PRÓSZKÓW
   Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6 Parter, tel. 77 46 48 062 Czwartek 12.00 – 17.00
    
   TARNÓW OPOLSKI
   Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 pok. Nr 2, tel. 77 46 40 881 Piątek 9.00 – 14.00
    
   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu obsługuje:
    
   OPOLE
   Starostwo Powiatowe, ul. 1-Maja 29 pok. Nr 1,
   tel. 77 54 15 148
   Poniedziałek 15.00 – 19.00
   Wtorek 15.00 – 19.00
   Środa 15.30 – 19.30
   Czwartek 14.00 – 18.00
   Piątek 8.00 – 12.00
    
   Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu obsługuje:
    
   OPOLE
   ul. Ks. Opolskich 27 pok. Nr 3, tel. 697 686 123
   Poniedziałek 8.00 – 12.00
   Wtorek 8.00 – 12.00
   Środa 7.30 – 11.30
   Czwartek 10.00 – 14.00
   Piątek 12.00 – 16.00
   3
   Brzeg
   BRZEG
   ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 3 tel. 77 549 33 50
   Adwokaci:
   poniedziałki, środy i piątki godz. 10‑14
   wtorki i czwartki 13:30‑17:30
    
   Fundacja Badań Nad Prawem:
   poniedziałki, środy i piątki godz. 15‑19
   wtorki i czwartki godz. 09‑13
    
   GRODKÓW
   ul. Warszawska 29 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter pokój nr 5 tel. 77 40 40 303
   Radcy prawni:
   poniedziałki godz. 07.00 ‑11.00
   wtorki 8.00 - 12.00
   środy 13.00 – 17.00
   czwartki i piątki 10.00‑14.00
    
   LEWIN BRZESKI
   ul. Konopnickiej 3 (siedziba Zarządu Mienia Komunalnego) I piętro, pokój nr 5 sala konferencyjna kom. 506 370 846
   Fundacja Badań Nad Prawem:
   poniedziałki, środy i piątki godz. 10.00 ‑14.00
   wtorki i czwartki godz. 14.00 ‑18.00
    
   4
   Głubczyce
   GŁUBCZYCE
   PCPR ul. Sobieskiego 5a
   Poniedziałki, wtorki, godz. 8.30 - 12.30
    
   KIETRZ
   Urząd Gminy ul. 3-go Maja 1
   Poniedziałki, środy 9.00-13.00
   Wtorki, czwartki, piątki 10.00-14.00
    
   5
   Kluczbork
    Gmina Kluczbork

   Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
   ul. Sienkiewicza 20B
   46-200 Kluczbork 
   tel. 77 418 00 30, 77 410 70 34 wew. 19

   Punkt ten prowadzi Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu. Punkt jest prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.
   Poniedziałek: 15.00-19.00
   Wtorek: 15.00-19.00
   Środa: 15.00-19.00
   Czwartek: 15.00-19.00
   Piątek: 15.00-19.00

   Gmina Wołczyn

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
   ul. Rzeczna 3 
   46-250 Wołczyn
   tel. 77 418 99 04

   Punkt jest prowadzony przez adwokatów.
   Poniedziałek: 14.00-18.00
   Wtorek: 14.00-18.00
   Środa: 14.00-18.00
   Czwartek: 14.00-18.00
   Piątek: 14.00-18.00

   Gmina Byczyna  

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
   ul. Kluczborska 4A/4
   46-220 Byczyna
   tel. 77 402 41 91
    
   Punkt jest prowadzony przez radców prawnych.
   Poniedziałek: 8.00-12.00
   Wtorek: 8.00-12.00
   Środa: 8.00-12.00
   Czwartek: 8.00-12.00
   Piątek: 8.00-12.00
    
    
   6
   Krapkowice
   Krapkowice
   ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)
    
   Dyżury radców prawnych:
   Poniedziałek 9.30 – 13.30
   Wtorek 12.00 – 16.00
   Środa 8.00 – 12.00
   Czwartek 14.00 – 18.00
   Piątek 9.00 – 13.00
    
    
   Strzeleczki
   Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK
    
   Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.
   Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek  7.30 – 11.30
   Środa 10.30 – 14.30
   Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
    
   Zdzieszowice ,
   ul. B. Chrobrego 18
    
   Dyżury adwokatów:
   Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00
   Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00
    
   W miesiącach kwietniu i listopadzie 2017 r.:
    
   Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00 - 12.00
   Wtorek, Czwartek 14.30 - 18.30
    
   7
   Kędzierzyn-Koźle
   PCPR Kędzierzyn-Koźle
   ul. Skarbowa 4
   Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu:
   Od poniedziałku do piątku 15.00-19.00
    
   PCPR Kędzierzyn-Koźle
   ul. Damrota 30
   Adwokat:
   Od poniedziałku do piątku 13.00-17.00
    
   Urząd Gminy Pawłowiczki
   pl. Jedności Narodu 1, lokal biurowy nr 5
   Raca prawny:
   Od poniedziałku do piątku 15.00-19.00
    
   Urząd Gminy Bierawa
   ul. Wojska Polskiego 12
   Adwokat:
   Od poniedziałku do piątku 14.00-18.00
    
   8
   Namysłów
   Namysłów
   Starostwo Powiatowe, pl. Wolności 12 a pok. 220
   tel. 77 4103 695 wew. 221
    
   Poniedziałek 16:00 - 20:00
   Wtorek 10:00-14:00
   Środa 16:00 - 20:00
   Czwartek 10:00 - 14:00
   Piątek 14:00 - 18:00
    
   Pokój
   Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)
   tel. 77 4693 085
    
   Poniedziałek 10:00 - 14:00
   Wtorek 10:00 - 14:00
   Środa13:00 - 17:00
   Czwartek 14:00 - 18:00
    
   9
   Nysa
   Nysa
   ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie),
   „Fundacja Badań Nad Prawem” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodnickiego 22/7
   poniedziałek – środa w godz. 14.00 – 19.00
   piątek – w godz. 14.00 – 19.00
    
   Nysa
   ul. Piastowska 33A, siedziba PCPR,  48-300 Nysa, parter, pok. nr 101
   Adwokaci, radcy prawni:
   poniedziałek –  w godz.  11.00  -15.00
   wtorek –
    w godz.  14.00  – 18.00
   środa –
    w godz.  11.00  – 15.00
   czwartek – w godz. 14.00 – 18.00
   piątek - w godz. 11.00 – 15.00
   Głuchołazy
   ul. Kościuszki 33
   „Fundacja Badań Nad Prawem” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodnickiego 22/7
   poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 12.00
    Korfantów
   ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów,
   Stowarzyszenie „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 6-8.
   poniedziałek – w godz. 14.00 – 18.00
   wtorek - w godz. 12.00 – 16.00
   czwartek - w godz. 10.00 – 14.00
   Łambinowice
   ul. Generała Zawadzkiego 26, 49-140 Łambinowice Stowarzyszenie „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 6-8.

   środa -  w godz.  12.00 –  16.00
   piątek -
    w godz.  12.00  – 16.00
    Skoroszyce
   ul. Powstańców Śląskich 17, pok. nr 7
   Adwokaci, radcy prawni:
   wtorek –  w godz.  10.00  – 14.00
   piątek
    -  w godz.  10.00  – 14.00
   Pakosławice
    Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, pok. nr 2
   Adwokaci, radcy prawni:
   poniedziałek –  w godz.  8.00  -12.00
   czwartek –
    w godz.  8.00  – 12.00
   Kamiennik
     Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, pok. nr 7
   Adwokaci, radcy prawni
   środa – w godz. 8.00 – 12.00
    Paczków
   ul. Słowackiego 4, pok. nr 2
   Radcy prawni:
   poniedziałek  -  w godz. 9.00 – 13.00
   środa - w godz. 14.00 – 18.00
   Otmuchów
   Urząd Miejski Otmuchów, ul. Zamkowa 6, I piętro, pok. nr 9
   Radcy prawni:
   wtorek -  w godz.  11.00  – 15.00
   czwartek -
    w godz.  11.00  – 15.00
   piątek -
    w godz.  11.00  – 15.00
    
   10
   Olesno
   Rudniki
   Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, Klub Jagielloński
   poniedziałki, wtorki, środy i piątki, od 11.00 do15.00, czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00
   Gorzów Śląski
   Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 15 lok. Biurowy nr 1, 46-310 Gorzów Śląski, Radcy prawni:
   poniedziałki, piątki – w godz. od 9.00 do 13.00, we wtorki, środy i czwartki – w godz. od 13.00 do 17.00
   Dobrodzień
   Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, adwokaci:
   poniedziałki, czwartki i piątki, od 8.00 do 12.00, wtorki i środy - od 14.00 do 18.00.
    
   11
   Prudnik
   Głogówek
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (parter).ul. Batorego 10
   poniedziałek: 8:00 - 12:00
   wtorek: 8:00 - 12:00
   środa: 8:00 - 12:00
   czwartek:12:00 - 6:00
   piątek:12:00 - 16:00
    
   Prudnik
   Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku).
   Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych (Gliwice).
   poniedziałek: 13:00 - 17:00
   wtorek: 13:00 - 17:00
   środa: 13:00 - 17:00
   czwartek: 13:00 - 17:00
   piątek: 13:00 - 17:00
   12
   Strzelce Opolskie
   Zawadzkie
   Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11 – 8a
   Adwokaci:
   Poniedziałek 13.00 - 17.00, 
   Czwartek 8.00 – 12. 00
   Piątek 8.00 - 12.00
   Jemielnica
   Urząd Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzelecka 67 – lokal 6, budynek nr 2 – sala posiedzeń
   Adwokaci:
   Wtorek 11.30 – 15.30
   Środa 11.30 – 15.30
   Strzelce Opolskie
   Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter
   Radcowie prawni:
   Poniedziałek 9.00-13.00, 14.00- 18.00
   Środa 7.30 -11.30
   Czwartek 9.00-13.00 , 13.00- 17.00
    
   „STOWARZYSZENIE OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu świadczy nieodpłatną pomoc w następujących punktach:
    
   Ujazd
   Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, sala posiedzeń UIP. Poniedziałek 8:00-12:00
    
   Leśnica
   Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy ,
   ul. Nad Wodą 15, parter
   Wtorek 14:00-18:00
   Środa 8:00-12:00
    
   Kolonowskie
   Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal 10)
   Czwartek 7:00-11:00
    
   Izbicko
   Urząd Gminy w Izbicku/Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal 3)
   Piątek 7:30-11:30
    
    
  2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.